יש להכנס לאזור הסוכנים

להכנס לעריכת סוכן

ולהסיר את הסימון שמסומן בתמונה מצ"ב.

הסרת סוכן מהופעה בדף צוות